Договір публічної оферти

Цей Договір є публічним договором – Договором публічної оферти, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа - підприємець). При повній згоді з даним Договором, клієнт приймає умови і порядок оплати послуг користування системою Smart School.

Цей Договір є угодою між розробником сервісів системи Smart School ФОП «Лазарєв Борис Георгійович» (надалі по тексту – «Продавець») і будь-якою юридичною особою, фізичною особою-підприємцем або фізичною особою, користувачем сервісів Smart School (надалі – «Покупець»), що включає всі суттєві умови організації оплати за користування сервісами дистанційним способом (тобто через Інтернет – сайт). Умови даного Договору регулюють взаємовідносини Продавця і Покупця та визначаються Законом України «Про захист прав споживачів» № 1023-XII від 12 травня 1991 року, затвердженим наказом Міністерства економіки України № 104 від 19 квітня 2007 року.

Ця угода носить характер публічної оферти, є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

1. Загальні положення

1.1. Цей договір є публічною офертою (відповідно до ст. 633, 641 і гл. 63 Цивільного кодексу України) і містить всі істотні умови організації сплати користування сервісами Smart School дистанційним способом, тобто через інтернет-сайт.

1.2. У відповідності до ст. 642 Цивільного Кодексу України повним і безсуперечним прийняттям умов публічного договору, тобто публічної оферти інтернет-сайту є факт натисканням на посилання "Сплатити онлайн", та оплати послуги в розмірі 100% згідно рахунку на умовах цієї угоди.

1.3. Укладаючи Договір, Покупець підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та згоден з його умовами, а також, у разі, якщо Покупець є фізичною особою, дає дозвіл на обробку своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього строку дії Договору. Крім цього, укладанням цього Договору, Покупець підтверджує, що йому повідомлено (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних. Обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», йому відомий і зрозумілий.

2. Терміни та визначення

2.1 Сайт оплати - цей сайт, за якому формуються запити для онлайн-оплати за користування системою Smart School.

2.2 Сервіс - програмне забезпечення системи Smart School, що розміщено за адресою, згідно Вашої школи.

2.3 Послуги - функціональні можливості програмного забезпечення системи Smart School.

3. Предмет договору

3.1 У випадку натискання кнопки "Сплатити онлайн", Продавець зобов'язується подовжити термін користування програмним забезпеченням Smart School, а покупець - сплатити згідно виставленого рахунку в повному обсязі.

4. Момент укладання договору

4.1 Факт корристування Сайтом оплати - це безумовна згода Покупця з даним договором публічної оферти. З моменту натискання кнопки "Сплатити онлайн", Покупець розглядається як особа, що погодилася з даним договором.

4.2 Оплата користування Сервысами проводиться через цей Сайт оплати.

4. Визначення суми оплати

4.1 Сума оплати на сайті зазначається в Національній валюті - українській гривні.

4.2 Сума оплати визначається згідно виставленого рахунку через прграмне забезпечення Smart School.

5. Порядок оплати

5.1 Оплата користування Сервсами Smart School може бути проведена через банк, або онлайн за доомогою сервісу LiqPay.

5.2 Покупець сплачує за користування Сервісами, і лиш після того отримує повний доступ до всіх розділів Системи на період згідно рахунку.

5.3 Поповнення балансу може бути проведене на будь-яку суму (що не виходить за межі дозволеного банком платника). Подальша оплата користування Сервісами може бути виконана через Баланс.

6. Повернення коштів

Умови повернення коштів оговорюються індивідуально з кожним клієнтом. В разі оплати користування програмним забезпеченням Smart School на визначений період повернення коштів не здійснюється.

7. Права та обов'язки сторін

7.1 Покупець зобов'язвний:

7.1.1 Самостійно ознайомитись з інформацією про Сервіс Smart School.

7.1.2 Самостійно виконати оплату за користування Сервісом.

7.1.3 Своєчасно сплатити згідно отриманого рахунку.

7.2 Продавець зобов'язаний:

7.2.1Активувати повний доступ до функцій програмного забезпечення Сервісу або поповнити баланс відповідного користувача.

7.3 Продавець має право:

7.3.1 В односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Покупцем умов цього Договору.

8. Відповідальність сторін

8.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором і чинним законодавством України.

8.2. У випадку обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний, невідворотний непередбачуваний характер, які виключають або об’єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, настання яких Сторони не могли передбачити й запобігти розумними мірами.

8.3. Сторона, що посилається на дію обставин непереборної сили повинна протягом п’яти календарних днів у письмовому вигляді за допомогою електронної пошти повідомити іншу сторону про настання таких обставин.

8.4. Якщо через дію обставин непереборної сили невиконання зобов’язань за цим Договором триває більше п’яти місяців, кожна із Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону.

8.5. Сторони докладають максимальних зусиль для вирішення будь – яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

9. Термін дії договору

9.1. Цей договір набирає чинності з дня початку корстування цим Сайтом оплати і діє до виконання всіх умов договору.

10. Реквізити розробника

ФОП Лазарєв Борис Георгійович

40007, м.Суми, провулок Сломії Крушельницкої, 3

ЕДРПОУ: 2168515913

Р/р: UA203375460000026008055018599

СФ ПриватБанк МФО 337546

+380953653585